Waarom wifiblogs?

 

“Iedereen heeft het recht op vrijheid van mening en meningsuiting; dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om informatie en ideeën te zoeken, te ontvangen en door te geven via alle media en ongeacht grenzen. ”
(De universele verklaring van de rechten van de mens – artikel 19)

Wifiblogs  vullen aan, wat op het Internet en de gevestigde media ontbreekt of dreigt verloren te gaan: Ongecensureerde informatie van persoon naar persoon .

Met wifiblogs wordt U wordt de gelegenheid geboden om informatie te verspreiden en te ontvangen,  die u op de gevestigde media kanalen niet zult aantreffen, en die de zoekdiensten van Google, Yahoo, Bing en hun proxies, zullen negeren indien u ernaar op zoek bent.

Zoals informatie over het Midden Oosten, m.n. Palestina, Libanon, Irak, Syrie, Somalie, Jemen en Iran, waar sinds 1920 de agressie van zionistische milities en (v.a. 1948) van de staat Israel en westerse bondgenootstaten een bedreiging vormt voor de veiligheid en vrijheid van vele miljoenen mensen.

Of informatie over de dreigende instabiliteit van vrije staten als Cuba, Venezuela, Nicaragua. Of over staatsgrepen, militaire interventies, destabilisatie programmas en sancties van de westerse bondgenoten, in heden en verleden.

Aangezien de Nederlandse Staat vanwege een westers bondgenootschap formeel en vaak ook feitenlijk betrokken is bij misdaden van agressie in vrschillende regio, zullen de reguliere media daarover niet onafhankelijk reporteren.

De westerse berichtgeving volgt het officiele verhaal, meestal door woordvoerders spreektijd te geven en hun officiele verklaringen, vaak zonder enig kritisch commentaar, te kopieren in de kranten.

  • Onafhankelijke experts en kritische denkers komen niet aan het woord.
  • Opinies, analyses en talkshows hebben het doel om onze mening te beinvloeden en ons beeld van de ‘vijand’ te misvormen.
  • Van bevolkingsgroepen wiens mensenrechten door het westers bondgenootschap systematisch geschonden worden, wordt geprobeerd diens menselijke waardigheid te verminderen.

De schrijvers van de publicaties die u hier kunt lezen, willen dat misvormde beeld herstellen met eerlijke informatie, en het tribale wij-zij denken doorbreken door consequent uit te gaan van solidaire betrokkenheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *